Google for Startups

Startup Academy

Vietnam

Google for Startups, Startup Academy Vietnam là chương trình đào tạo tập trung nhằm cung cấp các kỹ năng và công cụ cho các nhà sáng lập nhằm chuẩn bị cho bước phát triển tiếp theo của startup, qua đó đóng góp vào sự phát triển của kinh tế tại Việt Nam.

Các startup tham gia chương trình sẽ được tham dự các buổi đào tạo cụ thể và tiếp cận các cơ hội phát triển mang tính chiến lược thông qua các hướng dẫn cụ thể về sản phẩm, vận hành kinh doanh, phát triển con người và tăng trưởng. Các buổi cố vấn và các sự kiện kết nối sẽ được lựa chọn kỹ càng phù hợp với các startup.

Startup Academy sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh và tiếng Việt với các buổi đào tạo và hoạt động tại chỗ ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội .

Google for Startups hiện đã có mặt tại Việt Nam!

NỘP ĐƠN

LỊCH TRÌNH

DAY 1 : Business and Design Development

09:00 - 09:10 Welcome & Introduction (10 minutes)

09:10 - 09:30 Opening Remarks (20 minutes)

09:30 - 09:35 Break (5 minutes)

09:35 - 10:35 Design Sprint including pre-work (60 minutes)

10.35 - 10:45 Session Break ( 10 minutes)

10:45 - 11.45 Achieving Your Vision with OKRs (Business & Strategy) (60 minutes)

11:45 - 13:00 Lunch Break (75 minutes)

13:00 - 14:00 1:1 Mentoring Session (60 mins)

14:00 - 14:05 Break (5 minutes)

14:05 - 15:05 1:1 Mentoring Session (60 mins)

15:05 - 15:10 Break (5 minutes)

15:10 - 16:10 1:1 Mentoring Session (60 mins)

16:10 - 16:25 Wrap Up (15 minutes)

DAY 2 : Product

08.45 - 09:00 Recap Session

09:00 - 10:00 "Product Management Overview ( 60 minutes)

10.00 - 10:05 Session Break ( 5 minutes)

10:05 - 11:05 "Deep Dive: Product User Value, Roadmapping & PRD (Product) (60 minutes) Give your startups a roadmap to build great product teams so they can find more users and achieve product-market fit."

11.05 - 11:20 Session Break (15 minutes)

11:20 - 12:20 1:1 Mentoring Session (60 mins)

12:20 - 12:25 session break (5 minutes)

12:25 - 13:25 1:1 Mentoring Session (60 mins)

13:25 - 14:30 Lunch Break (65 minutes)

14:30 - 15:00 "The Strategic Product Storytelling workshop (30 mins) 

15:00 - 16:30 Strategic story telling workshop (90 mins)

16:30 - 16:45 Wrap up (15 mins)

DAY 3 : PA Content / Mobile/Play

08:45 - 09:00 Recap Session (15 minutes)

09:00 - 10:00 Android - Plenary Session (60 mins)

10.00 - 10.05 Break (5 minutes)

10:05 - 11:10 Cloud - Plenary Session (60 mins)

11:10 - 11:15 Break (5 minutes)

11:15 - 12:15 Ads/Firebase- Plenary Session (60 mins) 

12:15 - 13:15 Lunch Break

13:15 - 14:15 1:1 Mentoring Session (60 mins)

14:15 - 14:20 Break (5 minutes)

14:20 - 15:20 1:1 Mentoring Session (60 mins)

15:20 - 15:25 Break (5 minutes)

15:25 - 16:25 1:1 Mentoring Session (60 mins)

16:25 - 16:40 Wrap Up (15 mins)

Day 4 : Leadership

08:45 - 09:00 Welcome

09:00 - 12:00 "Mini Founders Lab - Plenary Session including pre-work (180 mins)

12:00 - 13:00 Lunch Break

13:00 -15:30 Peer Coaching (150 mins inc. break)

15:30 - 17:00 F Circle + Wrap Up (90 mins)

17:00 - 17:15 Wrap Up (15 mins)

Day 5 : Graduation Day

09:00 - 09:20 Welcome & Introduction

09:20 - 10:20 Panel Discussion with VC

10:20 - 11:00 Graduation ceremony

11:00 - 12:00 Networking event

12:00 - 12:30 Wrap up (10 mins)

About Google for Startups

Google for Startups connects startups to a global startups community and a breadth of Google resources with its global network of partners.